Adprofit

Utdelningar Seglarportföljen

Uppdaterad 2017-05-20År Utdelning Ackumulerad
per år utdelning
2007 4.950 kr 4.950 kr

2008 16 kr 4.966 kr

2009 3.797 kr 8.763 kr
 
2010 9.255 kr 18.018 kr

2011 26.737 kr 44.755 kr
 
2012 52.699 kr 97.454 kr

2013 71.634 kr 169.088 kr

2014 136.396 kr 305.484 kr

2015 210.613 kr 516.097 kr

2016 243.627 kr 759.724 kr

2017 152.270 kr 911.944 kr (so far)

Klicka på årtalen för att se respektive års utdelningar.


Utdelningsprognos 2017 = drygt 240 tusen kr 
Portföljbelåningen = strax under 10%


Vill du läsa mer om investeringar klickar du här.

Vill du läsa mer om sparande klickar du här.

Vill du se innehaven i portföljen klickar du här.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...